Середа, 23.09.2020
Професійно-технічне училище №74       
НАВІГАЦІЯ
Статистика

ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 74

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ:

1. Учень приходить до училища  за 10-15 хвилин до початку занять, чистий та охайний. При вході в училище дотримується правил ввічливості, знімає  верхній одяг і прямує до місця проведення уроку.

2. Забороняється приносити до училища та на його  територію  вибухові та вибухонебезпечні предмети, шкідливі для здоров`я речовини, зброю, спиртні напої, наркотики та інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики. Жуйками дозволяється користуватися за межами училища.

3. Не дозволяється без дозволу  педагогів йти з училища та його території в урочний час. У разі пропуску навчальних занять учень повинен пред’явити майстру виробничого навчання, класному  керівнику довідку від лікаря, або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

6. Учень училища приносить необхідні навчальні приладдя: книги, зошити, канцелярські предмети, спецодяг. Приходить до училища з підготовленим домашнім завданням з предметів згідно з розкладом уроків.

7. Учень проявляє повагу до старших, піклується про молодших учнів. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Учні поступаються дорогою дорослим, хлопчики – дівчаткам.

8. Поза училищем учні поводяться так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я навчального закладу.

9. Учні бережуть майно училища, надають посильну допомогу в його ремонті, бережливо відносяться як до свого, так і до чужого майна.

ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ:

1. При вході педагога в кабінет учні встають на знак вітання, сідають після того, як викладач відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до кабінету під час занять.

2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами та іншим, що не стосуються уроку. Урочний час повинен використовуватися тільки для навчальних цілей. Забороняється під час уроку користуватись мобільним телефоном та іншими гаджетами.

3. Якщо під час занять учню необхідно вийти з кабінету, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у викладача.

4. Якщо учень хоче поставити запитання викладачу, майстру в/н або відповісти на їх запитання, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для викладача. Тільки коли викладач оголосить про закінчення заняття, учень має право залишити кабінет. При виході викладача або іншого дорослого з кабінету учні встають.

 

ПОВЕДІНКА ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ:

1. До початку уроку учень повинен прибути до кабінету  і підготуватися до уроку.

2. Під час перерви учні зобов’язані: навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; вийти з кабінету; рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; підкорятися вимогам працівників училища, черговим майстрам виробничого навчання, викладачам; допомагати підготовляти кабінет на прохання викладача до наступного уроку; у разі спізнення на урок постукати у двері кабінету, зайти, привітатися , вибачитися за спізнення і попростити дозволу сісти на місце.

3. Під час перерв учням забороняється: бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор; сидіти на підвіконниках, штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми; вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим; палити в приміщеннях і на території училища.

4. Після закінчення занять учень повинен залишити училище, дотримуючись правил ввічливості.

5. Дотримання санітарних вимог та норм, прибирання кабінетів здійснюють учні відповідно до наказу щодо закріплення за навчальними кабінетами під наглядом керівництва груп або завідуючого кабінетом.

6. Учні, знаходячись в їдальні: підкоряються вимогам чергового майстра виробничого навчання і працівників їдальні; дотримуються черги при купівлі їжі; проявляють увагу й обережність при отриманні і вживанні гарячих і рідких страв; вживають їжу й напої, придбані в їдальні чи принесені з собою, тільки в їдальні; прибирають за собою використаний посуд після вживання їжі.

Учні училища не мають права:

1. Учні не мають права пропускати заняття без поважних причин.

2. Учні не мають права під час знаходження на території училища та при проведенні училищних заходів скоювати дії, небезпечні для власного життя і здоров’я та оточуючих.

3. Учні не мають права знаходитися в приміщенні училища після закінчення учбових занять або позаурочних заходів без дозволу працівників училища.

Учні училища мають право:

1. в установленому порядку користуватись навчальними кабінетами, лабораторіями, навчально – виробничими майстернями та дільницями, бібліотекою, читальною залою, спортивними спорудами, інвентарем і обладнанням, що знаходиться в розпорядженні училища;

2. приймати участь в суспільному житті училища, діяльності органів учнівського самоврядування;

3. вибирати та бути обраними  в органи учнівського самоврядування. Приймати участь у вирішенні питань щодо покращення навчально – виховної роботи, укріплення трудової та навчальної дисципліни, підвищення якості  знань.

Учні зобов’язані:

1. систематично і сумлінно оволодівати знаннями та практичними навичками, професійною майстерністю, розвивати свої здібності, виробляти  вміння самостійно поповнювати знання і використовувати їх на практиці; готувати себе до успішної роботи в умовах сучасного економічного розвитку;

2. активно і сумлінно приймати участь у суспільно-корисній виробничій праці, самоврядуванні. Виконувати правила внутрішнього розпорядку училища, бути організованим, показувати приклад дисциплінованості, ввічливості і культури поведінки;

3. берегти і зміцнювати навчально-матеріальну базу училища, раціонально використовувати сировину, енергію і матеріали в процесі виробничого навчання і виробничої практики; створювати в колективі  обстановку нетерпимості до будь-яких проявів насильства, зневаги, бездуховності, марнотратства, безгосподарності;

4. бути законослухняними, нетерпимо ставитись до кожного випадку порушення трудової і навчальної дисципліни; дорожити честю навчального закладу;

5. виховувати в собі чесність і правдивість, доброту і принциповість, вимогливість і повагу до інших, допомагати батькам, викладачам, майстрам виробничого навчання, піклуватися про людей похилого віку;

6. адекватно ставитися до критичних зауважень товаришів, майстрів виробничого навчання і викладачів, адміністрації училища.  Вміти визнавати  і виправляти свої помилки, стримувати себе  і своїх товаришів від негативних вчинків.

7. вести та пропагувати здоровий спосіб життя, зміцнювати своє здоров′я, систематично займатися фізкультурою, технічною і художньою творчістю, більше читати. Розумно використовувати свій вільний час.

За успіхи в навчанні, праці, дотримання навчальної і трудової дисципліни, активну участь в суспільному житті учні училища заохочуються через:

- оголошення подяки;

- нагородження почесною грамотою;

- направлення подяк батькам;

- грошову винагороду;

- направлення на навчання в ВНЗ.

Заохочення застосовуються адміністрацією, оголошуються наказом директора і доводяться до відома всього колективу училища.

 За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку до учнів може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

• попередження;

• догана;

• відрахування з училища.

Рішення про відрахування  приймається педагогічною радою. Відрахування неповнолітніх учнів  здійснюється за погодженням зі службою у справах дітей.

ІНШІ САЙТИ
facebook професійно-технічного училища №74

Методичний сайт професійно-технічного училища №74

Шевякино 
Copyright MyCorp © 2020